Mis on AccountGuard?

Microsoft AccountGuard on küberturbeteenus, mis pakub lisakaitset sageli rünnete sihtmärgiks valitavatele organisatsioonidele, mis moodustavad iga demokraatliku ühiskonna vundamendi. Sinna kuuluvad organisatsioonid, mis tegutsevad poliitika, valimiste, ajakirjanduse, mõttekodade, inimõiguste ja mittetulundusühingutega seotud valdkondades või sektorites.

Meie missioon

2018. aastal turule toodud AccountGuard aitab tuvastada keerukaid ja läbimõeldud ründeid, mis on suunatud demokraatia alustaladeks olevate organisatsioonide vastu, ning pakub nende rünnete eest kaitset.

Mida oodata?

Tingimustele vastavad Microsoft 365 kliendid saavad registreeruda ilma lisatasuta. Teile pakutakse turbevaldkonna heade tavadega seotud suuniseid. Kui Microsofti esmaklassilised turbemeeskonnad veenduvad, et teid on ähvardanud või rünnanud mõni teadaolev riiklikult mahitatud küberohustaja, antakse sellest teada nii organisatsioonile kui ka mõjutatud isikule endale, kui see on võimalik.

Põhifunktsioonid

Turbesuunised

Küberturbe heade tavade suunised ja kiire reageerimine Microsofti küberturbega seotud tugiteenuste spetsialistidelt.

Riiklikult mahitatud ohtudest teatamine

Lisaks organisatsioonile teavitatakse võimaluse korral ka registreeritud teenuse Hotmail.com või Outlook.com kontot, kui seda on tõendatult ähvardanud või ohustanud teadaolev riiklikult mahitatud küberohustaja.

Juurdepääs töötubadele ja veebiseminaridele

Juurdepääs küberturvet käsitlevatele veebiseminaridele ja töötubadele (sh head tavad, identiteedikaitse ja M365 kohased suunised)

Reageerimissoovitused

Turbemurde kinnitamise korral pakutakse programmis osalevale organisatsioonile soovitusi murde tagajärgede kahjutustamiseks või leevendamiseks.

Tõhustatud identiteedikaitse

Tõhustatud identiteedikaitse funktsioonide hulgas on nii Azure Active Directory P2 prooviversiooni litsentsid kui ka soodushinnaga Yubico turbevõtmed.

Otsene tugiliin

Otseliin Microsofti Democracy Forwardi meeskonnaga turbeküsimuste arutamiseks

AccountGuard on saadaval 33 riigis

Microsoft
 • Ameerika Ühendriigid
 • Ameerika Ühendriigid
 • Argentina
 • Austraalia
 • Eesti
 • Euroopa Liidu Parlament
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Iirimaa
 • India
 • Kanada
 • Kreeka
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Lõuna-Korea
 • Malta
 • Norra
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rootsi
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Soome
 • Šveits
 • Taani
 • Tšehhi Vabariik
 • Ühendkuningriik
 • Uruguay
 • Uus-Meremaa

*Kohaliku seadusandluse tõttu ei saa me praegu pakkuda Microsoft AccountGuardi osariiklike poliitiliste kampaaniate jaoks järgmistes osariikides: Colorado, Delaware, Illinois, Oklahoma, Wisconsin ja Wyoming; seda ei saa pakkuda ka California osariigi valimistega seotud osakondadele. Sobivuskriteeriumid on riigiti erinevad. Soovitame klientidel, kes ei pruugi tingimustele vastata, tutvuda täiendavate pakkumistega veebilehel https://www.office.com/business

Kes vastavad tingimustele?

AccountGuardi pakutakse olemasolevatele M365 klientidele järgmistes tegevusvaldkondades. Võtke arvesse, et kohalike eeskirjade tõttu pole kõik valdkonnad kõigis riikides sobivad. Valige allpool oma regioon, et vaadata, millist tüüpi juriidilised isikud vastavad AccountGuardi kasutamise tingimustele.

Poliitilised kampaaniad ja parteid (riiklikud)

Poliitilised kampaaniad ja erakonnad riiklikul tasandil

Valimisametnikud ja -osakonnad

Valitsuse valimiste ametnikud, valimisasutused ning riiklike, osariikide ja kohalike valimiste osakonnad

Mõttekoda / avalik poliitika

Mõttekojad ja avaliku poliitika organisatsioonid

Demokraatia edendamise organisatsioon

Huvikaitse- ja mittetulundusühingud, mis toetavad ja edendavad demokraatiat ja demokraatlikke protsesse

Poliitilised kampaaniad ja parteid (osariik/provints)

Poliitilised kampaaniad ja erakonnad üleriigilisel tasandil (nt osariigi erakonnad, kuberneri või peaprokuröri kandidaadid)

Ajakirjanikud

Microsoft Newsi partnerid, uudiste väljaandjad ja ajakirjanikud, kes osalevad Microsofti algatuses Ajakirjanduse säilitamine.

Inimõiguste organisatsioon

organisatsioonid, mille missioon on aidata kaasa inimõiguste rikkumiste tõhusale kõrvaldamisele ning kaitsta inimeste ja üksikisikute põhivabadusi ning mis vastavad Microsofti mittetulunduslikele sobivusjuhistele;

Poliittehnoloogia müüja

Eraettevõtted, mille põhitegevus on poliitiliste kampaaniate või valimiste tehniliste teenuste osutamine

Mittetulundusühingud

mittetulundusühingutele või valitsusvälistele organisatsioonidele, mis vastavad Microsofti mittetulundusühingute nõuetele vastavuse juhistele;

USA Kongress

Ametlikud kontorid ja e-posti teenused USA Esindajatekoja ja Kongressi liikmetele ja töötajatele

Osalemine ei sõltu poliitilistest eelistustest; tingimused võivad regiooniti varieeruda ning taotlejate sobivust hinnatakse enne avalduse heakskiitmist.

Easy steps

Neli lihtsat sammu

Mida organisatsiooni programmis osalejaks registreerumisel oodata?

1. Taotlege osalejaks registreerumist

Registreerimisprotsessi alustamiseks klõpsake nuppu „Alusta registreerumist“ ja täitke avanenud vorm.

2. Kinnitusperiood

Palun varuge kannatust, kuni me teie taotluse läbi vaatame. Enamasti kulub taotluse töötlemiseks 1–3 tööpäeva. Seni vaadake, kas oleme teile saatnud meilisõnumi, milles teil palutakse oma meiliaadress kinnitada.

3. Tervitus ja partnerite kutsumine

Kui teie registreerumine on heaks kiidetud, saadetakse teile tervitussõnum juhistega selle kohta, kuidas saata kutsed partnerite isiklikele kontodele, kui soovite seda teha.

4. Oletegi registreerunud!

Soovitame teil silmas pidada turvalisusega seotud häid tavasid, viia end kurssi värskete uudistega ja kasutada ära kõiki AccountGuardi pakutavaid võimalusi.

Meie partnerid

Microsoft AccountGuardi meeskonnal on hea meel luua partnerlussuhteid teiste turbeteadlike organisatsioonidega, et saaksime oma teenusele veel rohkem väärtust lisada.

Partners
Defending digital campaigns

Digitaalkampaaniate kaitsele pühendunud Defending Digital Campaigns muudab Ameerika Ühendriikide poliitilised protsessid turvalisemaks, pakkudes küberturbega seotud teadmisi, tooteid ja teenuseid.

yubico

YubiKey riistvarapõhine turbevõti pakub andmepüügi eest kaitsvat mitmikautentimist, mis tõhustab turvet ja maandab kontode ülevõtmisega seotud riske. Yubico pakub turvalist autentimislahendust, mis tuleb teile poolel teel vastu teie teekonnal täisusaldamatuse, mitmikautentimise ja paroolivaba elu suunas. Yubico ja Microsoft pakuvad tingimustele vastavatele AccountGuardi liikmetele üheskoos soodsama hinnaga võtmeid.

Patriot consulting

Microsofti turbepartner Patriot Consulting aitab klientidel Microsoft 365 teenuseid turvaliselt kasutusele võtta ja pakub AccountGuardi liikmetele tööajal tasuta abi.

Lahtiütlused

Microsoft AccountGuard pakub headele tavadele tuginevaid normatiivseid turbesuuniseid, mis võimaldavad tuvastada teie organisatsiooniga seotud turbeintsidente ja neist teada anda. Teenuse põhiotstarve seisneb heade tavade ja suuniste pakkumises. Võime teid teenuse kaudu teavitada ka riiklikult mahitatud rünnetest. Tegemist ei ole täieliku ennetava ega kaitseotstarbelise programmiga, vaid üksnes ühe osaga tugevast küberturbe kaitseplaanist. Programmis osalemine ei muuda kedagi „häkkimiskindlaks“. Kliendi kohus on ise oma turvalisust hallata; muu hulgas peab klient olema ohtude suhtes valvas ning võtma oma turbeseisundi tugevdamiseks kasutusele kaitse-, tuvastus- ja reageerimismeetmeid.

Microsoft AccountGuardi tuvastamis- ja teavitusteenused saate igal ajal välja lülitada. Selleks saatke meie meeskonnale meilisõnum või vastake teile registreerumise kinnitamisel saadetud meilisõnumile. accountguard@microsoft.com

Ressursid

Microsofti algatuse „Democracy Forward Initiative“ kohta lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti.