Čo je AccountGuard?

Microsoft AccountGuard je služba kybernetického zabezpečenia, ktorá zaručuje dodatočnú vrstvu ochrany pre vysokorizikové a intenzívne zacieľované organizácie, ktoré sú pilierom zdravej demokracie. Ide napríklad o organizácie zamerané na politiku, voľby, žurnalistiku, výskum, ľudské práva a neziskové sektory.

Naša misia

Službu AccountGuard sme uviedli na trh v roku 2018 a jej cieľom je zisťovať útoky skúsených protivníkov a chrániť pred nimi, pričom títo útočníci sa zameriavajú na vysokorizikové organizácie, ktoré sú pilierom demokracie.

Čo očakávať?

Zákazníci využívajúci služby Microsoft 365 majú nárok na registráciu bez ďalších poplatkov. Využívať budú výhody vyplývajúce z bezpečnostných osvedčených postupov, pokynov a oznámení, ktoré bude dostávať organizácia a v prípade možnosti aj dotknutá osoba, ak špičkové bezpečnostné tímy spoločnosti Microsoft overia, že sa vám vyhrážal známy politický útočník alebo zneužil vaše konto.

Kľúčové funkcie

Bezpečnostné pokyny

Osvedčené postupy a pokyny v oblasti kybernetického zabezpečenia a okamžitá reakcia veľkého počtu odborníkov spoločnosti Microsoft na poskytovanie podpory v oblasti kybernetického zabezpečenia.

Oznámenia o národných hrozbách

Oznámenie organizácii, a ak je to relevantné, aj registrovanému kontu Hotmail.com alebo Outlook.com v prípade, že ho overiteľne ohrozil alebo zneužil známy politický útočník.

Prístup k workshopom a webinárom

Získajte prístup k webinárom a workshopom zameraným na kybernetické zabezpečenie vrátane osvedčených postupov, ochrany identity a pokynov týkajúcich sa špecificky služieb M365

Odporúčania týkajúce sa odpovede

Odporúčania zúčastnenej organizácii týkajúce sa vyriešenia hrozby, ak sa potvrdí zneužitie konta.

Rozšírená ochrana identity

Rozšírená ochrana identity zahŕňa skúšobné licencie Azure Active Directory P2 a bezpečnostné kľúče Yubico poskytované so zľavou.

Priama linka podpory

Priama linka na tím Democracy Forward spoločnosti Microsoft v prípade otázok o zabezpečení

Služba AccountGuard je k dispozícii v 33 krajinách

Microsoft
 • Argentína
 • Austrália
 • Česká republika
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Európsky parlament
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • India
 • Írsko
 • Južná Kórea
 • Kanada
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Malta
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Spojené štáty americké
 • Spojené štáty americké
 • Švajčiarsko
 • Švédsko
 • Uruguaj
 • Veľká Británia

* Z dôvodu miestnych nariadení nemôžeme momentálne ponúkať službu Microsoft AccountGuard na štátne politické kampane v nasledujúcich štátoch: Colorado, Delaware, Illinois, Oklahoma, Wisconsin a Wyoming a na voľby do štátnych ministerstiev ju nemôžeme ponúkať v Kalifornii. Kritériá týkajúce sa nároku sa líšia v závislosti od krajiny. Povzbudzujeme zákazníkov, ktorí nemusia mať nárok na túto službu, aby si pozreli ďalšie ponuky na adrese https://www.office.com/business

Kto má nárok na túto službu?

Službu AccountGuard ponúkame existujúcim zákazníkom služieb M365 pôsobiacim v nasledujúcich odvetviach. Upozorňujeme, že v dôsledku miestnych nariadení nemajú všetky odvetvia nárok na túto službu vo všetkých krajinách. Nižšie vyberte svoju oblasť a zistite, ktoré typy subjektov majú nárok na využívanie služby AccountGuard.

Politické kampane a strany (celoštátne)

Politické kampane a politické strany na národnej úrovni

Volební úradníci a oddelenia

Vládni volební úradníci, volebné orgány a národné, štátne a miestne volebné oddelenia

Think-tank / Verejná politika

Think-tanky a organizácie verejnej politiky

Organizácia na podporu demokracie

Advokačné a neziskové organizácie, ktoré podporujú a propagujú demokraciu a demokratické procesy

Politické kampane a strany (štátne/provinčné)

Politické kampane a politické strany na celoštátnej úrovni (napr. štátne strany, kandidáti na guvernéra alebo generálneho prokurátora)

Novinárov

Partneri služby Microsoft News a vydavatelia správ a novinári zúčastňujúci sa iniciatívy spoločnosti Microsoft Preconservation Journalism.

Organizácia pre ľudské práva

organizácie, ktorých poslaním je prispievať k účinnému odstraňovaniu porušení ľudských práv a dodržiavať základné slobody ľudí a jednotlivcov a ktoré spĺňajú pokyny spoločnosti Microsoft týkajúce sa oprávnenosti pre neziskové organizácie;

Predajca politických technológií

Súkromné spoločnosti, ktorých hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie technických služieb pre politické kampane alebo voľby

Neziskové organizácie

neziskové alebo mimovládne organizácie, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti spoločnosti Microsoft pre neziskové organizácie;

Kongres USA

Oficiálne kancelárie a e-mailové služby pre členov a zamestnancov Snemovne reprezentantov a Kongresu USA

Účasť sa ponúka nestranne, nárok sa môže líšiť v závislosti od oblasti a nárok účastníkov sa bude skúmať.

Easy steps

Štyri jednoduché kroky

Čo očakávať pri registrácii vašej organizácie?

1. Žiadosť o registráciu

Registráciu začnite kliknutím na tlačidlo Začiatok registrácie a vyplnením formulára.

2. Lehota overenia

Kým budeme posudzovať vašu žiadosť, buďte trpezliví. Väčšinu žiadostí spracujeme do 1 až 3 pracovných dní. Medzitým skontrolujte, či vám od nás prišiel e-mail na overenie vašej e-mailovej adresy.

3. Privítanie a pozvanie partnerov

Po schválení registrácie dostanete uvítací e-mail s pokynmi na pozvanie súkromných kont partnerov, ak sa tak rozhodnete.

4. Ste registrovaní!

Povzbudzujeme vás, aby ste sa riadili bezpečnostnými osvedčenými postupmi, sledovali aktuálne informácie a využívali mnohé výhody vyplývajúce zo služby AccountGuard.

Naši partneri

Tím služby Microsoft AccountGuard s nadšením spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktorým záleží na zabezpečení, aby bola naša služba ešte hodnotnejšia.

Partners
Defending digital campaigns

Vďaka organizácii Defending Digital Campaigns je americký politický proces bezpečnejší, pretože poskytuje vedomosti, produkty a služby zamerané na kybernetické zabezpečenie

yubico

Hardvérový bezpečnostný kľúč YubiKey poskytuje viacfaktorové overovanie na ochranu pred phishingom, čím zvyšuje zabezpečenie a eliminuje prevzatie kontroly nad kontami. Yubico predstavuje bezpečné riešenie overovania, ktoré môžete používať s modelmi Zero Trust, MFA a v prípadoch, keď nepoužívate heslá. Yubico a Microsoft spolupracujú na vytvorení lacnejších kľúčov pre členov, ktorí majú nárok na využívanie služby AccountGuard.

Patriot consulting

Bezpečnostný partner spoločnosti Microsoft, Patriot Consulting, pomáha klientom bezpečne nasadzovať služby Microsoft 365 a ponúka členom služby AccountGuard bezplatné úradné hodiny

Vyhlásenia

Služba Microsoft AccountGuard poskytuje normatívne osvedčené bezpečnostné postupy na povolenie identifikácie a oznámenia incidentov súvisiacich s Vašou organizáciou. Táto služba vo svojej podstate poskytuje osvedčené postupy a pokyny a môže oznámiť útok zo strany politického útočníka. Nejde o kompletnú službu v rámci preventívneho alebo ochranného programu. Ide len o súčasť rozsiahleho plánu kybernetického zabezpečenia. Táto služba nezaručuje, že jej členovia sú úplne chránení pred heknutím. Zákazník je zodpovedný za správu zabezpečenia vrátane nevyhnutnej obozretnosti v prípade hrozieb a implementácie ochranných, pátracích a reaktívnych prvkov na zlepšenie zabezpečenia.

Funkcie identifikácie a oznámení služby Microsoft AccountGuard môžete kedykoľvek vypnúť odoslaním e-mailu príslušnému tímu alebo odpovedaním na správu o registrácii. accountguard@microsoft.com

Zdroje

Ďalšie informácie o Democracy Forward Initiative spoločnosti Microsoft nájdete na našej webovej lokalite.